Hovedlaget

SIK-logo[1]

ÅRSMØTE SKJERVØY IK HOVEDLAGET 30.mars - UTSATT

FRA NORGES IDRETTSFORBUND

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

 

SKJERVØY IK FØLGER DETTE OG VIL KOMME TILBAKE MED NY DATO FOR ÅRSMØTE I HOVEDLAGET

Tiltak forbindelse med koronaviruset.

 
Norges ski/handball/turn /fotballforbund anbefaler at all breddeaktivitet i organisasjonene opphører og frem til 30. april. Dette beslutter alle gruppene i Skjervøy seg til. Som et tiltak for å bidra til å hindre spredning av Koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter.
Med bakgrunn i dette og Skjervøy kommune sine tiltak(se link under) velger vi å avlyse all videre aktivitet innenfor ski og handballsesongen. Turn og fotball er det foreløpig utsatt.
 
SKIGRUPPA: Holder skiløypene tråkket og oppfordrer folk til å være fysisk aktiv :)
 
 
Dersom situasjon endrer seg, kommer vi med oppdatert informasjon.
 
 
 

MEDLEMSKAP I SKJERVØY IDRETTSKLUBB

Medlemskap SIK.png

 

Medlemskontingent SIK 

Skjervøy idrettsklubb medlemskontingent for 2022 har følgende satser. 
Enkeltmedlem: 100 kr


Ønsker du å bli medlem gå inn på https://medlemskap.nif.no/

Spørsmål kontakt:
Leder SIK Roy Waage Tlf 91758280
Medlemsansvarlig Alexander Sebergsen Tlf  91718488 eller medlem@skjervoyik.no