MEDLEMSKAP I SKJERVØY IDRETTSKLUBB

Medlemskap SIK.png

 

Medlemskontingent SIK 

Skjervøy idrettsklubb medlemskontingent for 2022 har følgende satser. 
Enkeltmedlem: 100 kr


Ønsker du å bli medlem gå inn på https://medlemskap.nif.no/

Spørsmål kontakt:
Leder SIK Roy Waage Tlf 91758280
Medlemsansvarlig Alexander Sebergsen Tlf  91718488 eller medlem@skjervoyik.no

Publisert | Oppdatert 31. mars 2022