Til

medlemmene i Skjervøy idrettsklubb

 Skjervøy den 12.05. 2020

 

Innkalling til årsmøte i Skjervøy idrettsklubb hovedlaget

Onsdag 10. juni 2020 klokken 18.00

Årsmøtet avholdes på klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 27. mai 2020.

Sakene kan sendes på e-post til roywaage@online.no eller i vanlig post til Skjervøy Idrettsklubb Strandveien 40A, 9180 Skjervøy.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmesider på - http://www.skjervoyik.no – senest en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

HOVEDSTYRET