Årsmøte SIK Hovedlaget

Det vises til innkalling til årsmøte den 12.mai på Facebook sidene til SIK sine grupper og Skjervøy IK sin egen hjemmeside og Facebook

 

Innkalling og saksliste:

Innkalling til årsmøte SIK Hovedlaget 2020.doc

Årsmelding:

Årsmelding til gruppene.docx

"Årsmelding fra hovedstyret, regnskap og revisjonsberetning legges ut straks regnskapet er revidert og behandlet av hovedstyret"