Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skjervøy IK
skiskyttere tegning

KARUSELLRENN SKISKYTING PÅ SKJERVØY 16. MARS 2019

Skjervøy IK skiskyting har den glede av å invitere løpere, foreldre og ledere til Skjervøy, lørdag 16. mars til sprint. Dette rennet er en del av karusellregnskapet til Troms skiskytterkrets.  
 
Innskyting: 

Kl. 10.45 til kl. 11.45

Start:   Kl. 12.00

Innbydelse 

 

gull%20law%204_small

Årsmøtet i Skjervøy Idrettsklubb avholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00 på klubbhuset

ÅRSMØTE I SKJERVØY IDRETTSKLUBB

Det vises til innkallingen til årsmøte kunngjort på klubbens hjemmeside. Årsmøtet avholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00 på klubbhuset Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettsklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettsklubbens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020
 8. Vedta idrettsklubbens budsjett
 9. Behandle idrettsklubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  1. Leder og nestleder
  2. ......styremed1em(mer) og. .... varamed1em(mer)
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettsklubbens er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer

 

 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.

Innkaling 

Fullstendig Årsmøtepapirer

 

Med vennlig hilsen Hovedstyret

 

Skjervøy IK
Leder
Skjervøy IK Hovedlaget
Strandveien 40a
9180 Skjervøy
Tlf: 91758280
Org.nr.: 957801145