Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skjervøy IK
gull%20law%204_small

Årsmøtet i Skjervøy Idrettsklubb avholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00 på klubbhuset

ÅRSMØTE I SKJERVØY IDRETTSKLUBB

Det vises til innkallingen til årsmøte kunngjort på klubbens hjemmeside. Årsmøtet avholdes torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00 på klubbhuset Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettsklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettsklubbens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020
 8. Vedta idrettsklubbens budsjett
 9. Behandle idrettsklubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  1. Leder og nestleder
  2. ......styremed1em(mer) og. .... varamed1em(mer)
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettsklubbens er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer

 

 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.

Innkaling 

Fullstendig Årsmøtepapirer

 

Med vennlig hilsen Hovedstyret

Bli medlem i dag

Medlemskontingent SIK 2019

Medlemskontingent SIK 2019

Skjervøy idrettsklubb medlemskontingent for 2019 har følgende satser. 
Enkeltmedlem: 250 kr
Familiemedlemskap inntil 5 personer: 500 kr

Ønsker du å bli medlem kontakt  oss eller trykk her eller minidrett.no
Leder SIK Roy Waage Tlf 91758280
Medlemsansvarlig Alexander Sebergsen Tlf  91718488 eller medlem@skjervoyik.no

siklogo

Årsmøte i SIK Hovedlaget

Årsmøtet avholdes torsdag 22. mars kl 18.00 på klubbhuset. Papirer til årsmøtet er nå tilgjengelig.

Skjervøy IK
Leder
Skjervøy IK Hovedlaget
Strandveien 40a
9180 Skjervøy
Tlf: 91758280
Org.nr.: 957801145