SIK-logo.jpg

 

 

Til

medlemmene i Skjervøy idrettsklubb

 

 

Innkalling til årsmøte i Skjervøy idrettsklubb hovedlaget

 

onsdag 10. juni 2015 klokken 18.00

Årsmøtet avholdes på klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 1. juni 2015.

Sakene kan sendes på e-post til roywaage@online.no eller i vanlig post til Skjervøy Idrettsklubb Strandveien 40A, 9180 Skjervøy.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmesider på - http://www.skjervoyik.no – senest en uke før årsmøtet.

Valgbarhet:

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

HOVEDSTYRET