Om man starter cirka 15 minutter ut i sendinga får dere TV-Nord's innslag om kampen.

Sjekk DET målet av Ruben!!!! BUL-SIK: http://www.tv-nord.no/tv.jsp?id=1332