SIK 2013 lokal satsning

Steve, Chuks, Andreas og Richard er omkranset av skjervøygutter. De er våre eneste spillere i årets stall som ikke regnes for å være lokale spillere.

De som leste lørdagens Nordlys, kunne se at lenviklagene Finnsnes og Senja sliter med å rekruttere lokale spillere. Kun 3-4 spillere er lokale på lagene fra Midt-Troms.

På Skjervøy har vi sterke tradisjoner for å satse lokalt. Med dagens rekruttering kan man trygt si at det ser lovende ut for årene som kommer. I tillegg til juniorlaget, som også består av spillere som figurerer mye på a-laget, består guttelaget av mange talentfulle spillere.

God oppfølging på aldersbestemt nivå, med mange dykrige folk i trenersystemet er en viktig årsak. Klubben har også brukt store ressurser opp i gjennom årene på å hente hjem skjervøygutter som har flyttet for å jobbe eller studere. Dette har vært regnet som investering i klubbsjela.

Nå er det ikke slik at det er et uttalt mål å havne på 100% lokale spillere. Så lenge vi kan komplettere gruppa med slike flotte folk som Steve, Andreas, Chuks og Richard så styrker vi klubben på flere måter!

Klikk på bildet for større versjon!