Et tyvetalls SIK-medlemmer stilte til varetelling på Prix i dag. Knappe tre timer, inkludert kaffepause, så var det meste unnagjort.

Takk til alle som stilte!