Av Øystein

Da man ikke klarte å skrape sammen et helt lag til hjemmekampen mot Tromsøysund, er den blitt utsatt på ubestemt tid.

SIK-nett kommer tilbake med tidspunkt.