Følgende lodd er vinnere der premien er uavhentet:

- Rosa T 35
- Blå O (Ole) 23

Kontakt SIK ved Øystein Skallebø på tlf. 970 83035 for å få premien.