Å knytte til seg gode folk kan være en krevende jobb. Den jobben er det fotballgruppa prøver å få utført i disse dager.

SIK vil neste sesong, som i nyere tid, bestå av treningsgrupper både på øya og i Tromsø. Fordelingen på antall spillere på hver plass kommer nok til å bli ganske likt.

SIK fotballgruppa ønsker å legge til rette for en morsom sesong til neste år, og håper alle med hjertet på rett plass gjør en innsats for et SIK-løft i 2011.