Trenermøte tok til på V.G.Skole. Lagene som var representert var: Minijenter, Lillegutter, Smågutter, Småjenter, Gutter og A-laget. I tillegg møtte også Rune Arild. Ting som ble tatt opp var:

- Viktigheten av å bruke mye ball på treninger
- Når spillegruppa er større enn 15 bør/skal det være minimum 2 trenere tilstede
- Muligheten til å bruke A-lags-spillere/trener for å hjelpe alderbestemte lag. Tenke på innput til øvelser og treninger.
- Dele opp i grupper når man skal gjennomføre ulike øvelser som: pasninger, skudd o.l.
- Temabaserte treninger. Spesielt fra Lillegutte/Lillejente og oppover.
- Mygg og minigutter/minijenter trene 1 gang i uka. Bruke ball-leker og spill.
- Lillegutter/Lillejenter, Smågutter/Småjenter 2 gang i uka. ( Ei trening bør ha ei tidsramme på 1.5 time)
- Velge seg ut noen øvelser man bruker over tid. Ikke komme med nye øvelser hver trening.
- Vi snakket litt om Lerøy turneringa
- Vi diskuterte treneren sin rolle. Om fløytebruk, om hvor man bør legge linja i forhold til disiplin m.m.
- Muligheten til å se på hospitering mellom spillere fra Smågutte/jente opp til gutte/jentelag. Også muligheten til guttespillere om å delta på A-lagstreninger.


- Nest siste del bestod av fagartikler. Alle mulighetene som ligger på fotball.no, i tillegg til bøker og DVD fra fotballforbundet.
- Raymond presenterte et nytt treningsverktøy. Dette ble gjennomgått, her ligger det mange muligheter for klubben, trenere, spillere og ledelse.

- I siste del ordnet vi treningstider på kunstgresset. Alle alderbestemte lag skal begynne å trene ute fra og med tirsdag 18.mai. (kommer info)

- Nytt trenermøte kommer i Juni