Troms Fylkeskommune har innstilt tildeling av første halvdel av potten på vel to millioner til bygging av ny kunstgressbane. Innstillingen blir høyst sannsynlig vedtatt, med neste halvpart utbetalt neste år. Dermed er det muligheter for å starte prosjektet på den gamle gressbanen allerede i sommer!

En uttalelse fra Årsmøtet gir SIK hovedlaget støtte til å medvirke til et godt samarbeid med Skjervøy kommune for å få oppstart av anlegget allerede i år. Hovedstyret fikk også fullmakt fra Årsmøtet til å vurdere om SIK kan involvere seg i prosjektet til fordel for en snarlig realisering og finansiering.

Da kan vi håpe å se maskiner harve opp den gamle gressbanen i sommer, slik at ny baneprofil opparbeides og underlaget blir klart for nytt gress.

Ellers inneholdt Årsmøtet ordinære saker. Økonomisk har klubben et godt år og vise til, og SIK Hovedlaget oppfordret undergruppene til å utøve fortsatt streng og god budsjettdisiplin i fremtiden.