-Av Øystein

På grunn av sprengt hallkapasitet i Tromsø har vi i år besluttet å trene ei fotballøkt utendørs. Fløyabanen er i år oppvarmet og dermed tilgjengelig for ballspill, og hver mandag skal vi trene ute i vinter.

Det betyr i praksis at vi er tilbake til 80-tallet og delvis tidlig 90-tall da SIK trente med piggsko på en isete grusbane på Skjervøy. På dagens økt deltok også Kjell-Arne Eriksen, riktignok som keeper mesteparten av tiden.

Frisk luft har da aldri drept noen - neppe SIK i 2008 heller! På bildet ser vi Svenn som har hyret seg for vinterføre.