Styret i håndballgruppa

Håndballgruppas ofisielle e-postadresse er skjervoy@nordhandball.no

 

Verv Navn     Telefon    Epost
Leder Cecilie Richardsen 990 33 088 cecilie@nordtroms.net
Sportslig leder Hermod Gundersen 951 31 365 hermodg@hotmail.com
Sekretær Anita Skallebø Olsen 481 06 794 anita.sk.olsen@gmail.com
Styremedlem / foreldregruppe Elin Isaksen 414 16 674 isaksenelins@hotmail.com
Styremedlem Ivar Solvang 906 24 999 ivar.solvang@trollnet.no
Varamedlem / sponsoransvarlig Charles Henriksen 971 04 285 chenriksen@123.no

Kasserer er Elin Isaksen.

Endring 16.09.2012: Cecilie Richardsen går inn som leder av håndballgruppa, og erstatter Lill-Tove Øvergård.

Foreldregruppa

Navn     Telefon    Epost
Elin Isaksen 414 16 674 isaksenelins@hotmail.com
Cecilie Richardsen 990 33 088  
Marianne Jakobsen 971 30 180  

 

Sponsorgruppa

Navn     Telefon    Epost
Charles Henriksen 971 04 285 chenriksen@123.no
Tommy Fredriksen 932 24 182 dommertrio@hotmail.com
Lill Tove Øvergård  913 08 826  lilltoveo@hotmail.com

 

Kystbycupen

Navn     Telefon    Epost
Tove Moen 924 84 382 tmoen3@hotmail.com
Cecilie Richardsen 990 33 088 cecilie@nordtroms.net
Hermod Gundersen 951 31 365 hermodg@hotmail.com

 Endret 16.09.2012.