IMAG0336_2592x1552

Miljøet, samhold og tilhørighet

Motivasjonsseminaret ble arrangert av SIK-Fotballgruppa og Hovedlaget i SIK. Tidligere spiller og trener Bjørn Helge Pedersen var møteleder og hadde laget programmet for seminaret. Alle som kjenner til SIK-miljøet husker suksessen klubben hadde på 80 � � og 90 tallet. Bjørn Nilsen holdt et innlegg om hva som var suksessfaktor for de gode resultatene SIK hadde da. Han var inne på at de som spilte på A-laget var lojal mot hverandre, og mot treneren. � � På den tiden, var det ingen turte å melde forfall til ei trening, sa Nilsen i sitt innlegg. Miljøet, samhold og tilhørighet er veldig viktig for at et lag skal prestere på fotballbanen. Det var Pål Nilsen sitt budskap til de frammøte. Nilsen var trener for A-laget høsten 2005. Han var også trener for A-laget på 80- og 90-tallet.

Veien videre for SIK-Fotballgruppa

Bjørn Helge hadde også satt gruppearbeid på programmet. Kanskje det viktigste gruppearbeidet klubben har gjort i år! Førstepunkt var målsetninger i SIK-Fotballgruppa. Møtet kom fram til følgene: - Opprykk fra 4. divisjon til 3. divisjon. - Etablert toppklubb i 3. divisjon for å bygge laget mot 2. divisjon - Nye spillere til SIK - Bygge ny grunnmur i klubben. (Få tilbake treningskulturen). Andre punkt var spillerstall: - Få bredde i stallen - Få tilbake de spillerne som har tatt overgang fra SIK og til andre klubber. - Hente inn andre kvalitetsspillere fra andre klubber. - Det skal være konkurranse om plassen på laget. - Hospiterning fra guttelaget til A-laget Tredje punkt: Anlegg - Alle hadde satt opp ny kunstgressbane som prioritet nr. 1 - Jim Thomassen sin gruppe ville ha 11er hall. Gruppen mente klubben måtte jobbe for at det ble en hall på Skjervøy. Fjerde punkt var styre og støtteapparat - Få et fulltallig styre - Få utvalg på plass. Sportslig og økonomiutvalg - At det jobbes med å få til en daglig lederstilling i klubben - Lage profesjonelt ramme rundt kampene Femtepunkt: Rekruttering til seniorlaget - Få et jr. - lag på plass. (Gjerne samarbeid med andre klubber i Nord-Troms). - De eldste legger lista for de yngste - Gjøre treningene til positive opplevelse for alle - B- lag som satse - Lage et samlingspunkt i klubbhuset. Der spillerne og støtteapparatet kan møtes for å ta en uhøytidelig FIFA runde på PS3, eller en liten matbit. Siste punktet var: Hvordan øke interessen i lokalsamfunnet? - Målretta jobbing fra styret og spillerne. - Være synlig i lokalsamfunnet og for sponsorene til SIK-Fotballgruppa. - Oppegående hjemmeside - Supporterklubb. ( På slutten av 90-tallet lagde Tommy Høyer liv og røre på hjemme og bortekampene).

Ledene klubb i Nord-Troms

Møtet ble avslutta men en orientering fra Roy Waage. Han orienterte om hvordan arbeidet går med den nye kunstgressbanen. Målet er og kunne spille høstsesongen på den nye kunstgressbanen. Skal vi trekke en konklusjon fra møtet. Så var det et meget godt og positivt møte. Der alle var enig at vi må se framover. Trur vi kan trygt si at vi har lagt ned den første grunnstein i klubben som skal til for og bygge SIK til å bli en, ledene klubb i Nord-Troms.