Kretsen har kommet med informasjon om at det er oppgitt feilaktige spilletider i "Spilleregler for barnefotball". Spilletidene som er oppgitt i "Spilleregler for barnefotball" avviker fra Norges Fotballforbunds kampreglement. Det er Norges Fotballforbunds kampreglement som er det som gjelder.