Svarer du riktig er du med i trekning av vår flotte SIK-krus! Svarfristen er søndag 24. juli kl. 20.00 PS!! Anonyme svar blir ikke registrert. Og pga ferietid så kan det ta litt tid før de som har svart blir lagt ut på nett! God sommer til dere alle :)

Disse har svart riktig:

Jo Are Vik Steve Andrè Thomassen Kurt Michalsen Anne Marie Skallebø Øystein Isaksen

Disse har svart feil:

Torbjørn Breivik Lars Petter Henriksen Håkon Henriksen Fredrik Einevoll Klaus M. B. Hansen Anita S. Olsen Espen Larsen Kristoffer Karlsen Daniel Karlsen Nilssen Arne Nilssen Hans Chr. Fossmann Hanne Jensen Tommy Fredriksen Siw Karlsen Morten Isaksen Tor Jarle Olsen John Karstein Strøm Stefhan Sivertsen Joakim Johnsen Monica Olsen Kjell Henrik Johansen Johan E. Strøm Sivert Adriansen Andreas Løvland Lise Pedersen