Svarer du riktig er du med i trekning av vår flotte SIK-krus! Svarfristen er søndag 17. juli kl. 20.00

Disse har svart riktig:

Steffen Larsen Joakim Johnsen Tommy Fredriksen Anthony Sebergsen Anne-Marie Skallebø Dag Johansen Kurt Michalsen Øystein Isaksen Kristian Bakke Krister Skallebø Nilsen Hans Christian Fossmann Kristian Kristiansen Jannicke Henriksen Roar Henriksen Torbjørn Breivik Benedikte Breivik Joakim Hansen Andreas M Jensen Kristin Isaksen Håvar Henriksen Anita S Olsen Per Kristian Nilsen Bergeton Skallebø Thomas Andre Fredriksen

Disse har svart feil:

Bjørn Ole Fredriksen Tor Jarle Olsen Espen Larsen Brian Stangnes Kent Thomas Fredheim Ruben Kristiansen Christer Eriksen Robin Sørensen Lise Pedersen Sigrunn Thomassen Dag-Tore Nilsen Sivert Adriansen Vegar Ballovarre Lars Petter Henriksen Steve Andre Thomassen Tommy Nilsen Nils Arne Hofsøy Marius Oppheim Gundersen Elling Kåre Pedersen Tor Arne Isaksen Inge Richardsen Frode Langstrand Jørgen Nilsen Kenneth Adolfsen