Svarer du riktig er du med i trekning av vår flotte SIK-krus! Svarfristen er søndag 10. juli kl. 20.00

Disse har svart riktig:

Kurt Michalsen Kristian Kristiansen Kristin Isaksen Morten Isaksen Michael Stangnes Torbjørn Breivik Reidar Waage Sivert Adriansen Tor Jarle Olsen Brian Stangnes Anne-Marie Skallebø David Martiniussen

Disse har svart feil:

Lennart "Mennesket" Waage Elling Kåre Pedersen Jim Thomassen Lars P Henriksen Espen Larsen Christer Eriksen Lise Pedersen Bjørn-Ole Fredriksen Cristy Pedersen