Guttelage skjervy_cropped_484x325_cropped_374x251

Skjervøyturneringa er ei fotballturnering, som vil foregå helga etter 17. mai, for 5er og 7er fotball, i aldersgruppene; minijenter/gutter, til jenter/gutter. Turneringa blir arrangert av SIK aldersbestemt fotball.

Påmelding pr. e-post eller telefon og innen 1.mai. Påmelding koster kr. 500,- for 5’er lag og 700.- for 7er lag. Bankgiro sendes ut sammen med bekreftelse på deltakelse. Avgiften må være betalt senest 14 dager før turneringsstart.

Kontaktperson hos Skjervøy IK

Turneringsleder: Rune Arild

Mobiltelefon: 918 81 714

E‐post: rune.arild@trollnet.no