Av Øystein

Vi ønsker flere bilder til Skjervøykalenderen 2008. Vi har mottatt en del bilder, noe vi er glade for, men for å få et best mulig produkt er det en fordel at vi har en del bilder å velge i!

Bildene kan være av hvilken som helst art, bare det har noe med Skjervøy å gjøre. Etterlyser da også bilder fra øyene rundt i kommunen. Har noen bilder fra Kronprinsbesøket?

Illustrasjonsbildet er av Roar Skallebø på sjø-ørretjakt ved Maurneset ca kl. 01 ei natt tidlig i juni.