Vi fikk gode skussmål på fjorårets kalender, og ønsker å følge opp etter beste evne.

Vi ønsker bilder fra Skjervøy kommune - av skoleklasser, idrettsarrangement, sammenkomster, natur ++

Send over til oystein_sk@hotmail.com eller meld deg under, så tar vi kontakt.

Vi er helt avhengige av et publikum som yter velvilje og sender bilder for at vi kan fortsette tradisjonen med å lage kalender.