viking

Hvem spiller sine hjemmekamper her?

bislett

Hvem spiller sine hjemmerkamper her?

Nou camp

Hvem spiller sine hjemmekamper her?

alfheim

Hvem spiller sine hjemmekamper her?

Banen mars-07

Hvem spiller sine hjemmekamper her?

musem
Avgi dine svar med å trykke på "gi tilbakemelding" Svar riktig å bli med i trekning av 3 musematter med SIK-logo!! Svarfristen er onsdag 31. mars kl. 2000

Følgene har levert korrekte svar;)

Øystein Isaksen Marita Nilsen Nils Arne Hofsøy Nils A. Michalsen Kim F. Johansen Eivind Evanger Tore Skallebø Pål Skallebø Vegard Evanger Ruht Bakke Tommy S. Bakke Kristine S. Bakke Bodil Salamonsen Rolf Bakke Anne Marie Skallebø Nathalie Bjørn Linda Bakke Steinar Bakke Johannes Bakke Dag Roar Bakke Rita Bakke Morten Isaksen Sivert Adriansen

Følgene har levert ukorrekte svar;(

Kristian Bakke jr. (Du har kun et forsøk)!!! hehe Berit Carlsen