'
Banksjef Robert Wilhelmsen underskrev en avtale som gjelder for de to neste årene. I tillegg til grunnpakken kan vi i SIK oppnå bonus dersom vi bidrar tilbake til Sparebank1 Nord-Norge.

Dersom SIK genererer nye kunder til banken vil vi oppnå bonus hos banken. - Vi er konkurransedyktige, og oppfordrer folk til å kontakte banken for å få et tilbud, sier banksjefen.

Om noen av våre sympatisører får et tilbud som gjør at dere velger vår lokalbank, ønsker vi at det nevnes hvorfor man tok kontakt. På den måten er dere med på å støtte SIK fotballgruppa.

Sparebank1 Nord-Norge er en gjenganger hva angår støtte til lag og organisasjoner i Skjervøy. Vi er glade for å ha en så solid støttespiller på laget. SIK fotballgruppa oppfordrer alle til å benytte seg av tjenestene til våre samarbeidspartnere!

Besøk hjemmesiden www.snn.no