Som et nytt tilbud til alle brukere av SIK-nett. Oppretter vi SIK-Quiz.

Vi stiller spørsmål, og du svarer!

Spørsmålene vil handle om lokal, nasjonal og internasjonalfotball.

I hver runde er det 3 spørsmål. Alle som klare å svare riktig på spørsmålene er med i trekning av våre flotte SIK-krus!

Første runde begynner allerede i dag (25. februar), og avsluttes på søndag kl. 2100
Andre runde begynner onsdag den 3. mars og avsluttes søndag 7. mars kl. 2100

For å svare på spørsmålene. Gjør du følgene: Send mail til peder_amundsen@yahoo.no eller SMS til 41416688 husk navn og adresse

Lykke til!!