Det nærmer seg årsmøtetid. Dersom du har saker til årsmøtet i håndballgruppa, så send det pr e-post til oss på e-postadresse skjervoy@nordhandball.no. Vi kommer tilbake med informasjon om dato for årsmøtet.