Hei!

De senere årene har vi sett at gjennomsnittsalderen på de som deltar på rekrutteringsdommerkurs har blitt stadig lavere.
Det er absolutt flott at unge jenter og gutter satser på fotballdømming, men vi ønsker også flere \"voksne\" dommere.
Gjerne personer som har erfaring som spillere og/eller trenere.

For å prøve å få med flest mulig \"voksne\", har vi bestemt oss for å gjøre det ene av vinterens oppsatte rekrutteringsdommerkurs spesielt til til
et \"voksenkurs\".

Lørdag 7. mars på Grand Nordic Hotel Tromsø.

Oppstart kl. 1000, og beregnet avslutning kl. 1800.

Hovedmålgruppen vil være kvinner og menn i alderen fra 25 år og oppover med fotballbakgrunn som spillere eller trenere.

I forhold til de ordinære rekrutteringsdommerkursene, vil vi i større grad enn normalt, legge opp til at deltakerne på egenhånd setter seg inn i pensum.
Det legges også opp til praktisk dømming med veiledning i forbindelse med en turnering etter kurset.

De som deltar på rekrutteringsdommerkurset, og som finner ut at de vil prøve seg som dommere, blir satt opp som dommere i kamper i 2009-sesongen.

Påmelding (fra klubber eller direkte fra enkeltpersoner) til roald.johansen@fotball.no eller 776 10750 innen mandag 2. mars.

Snakk også med Roald dersom du har spørsmål om rekrutteringsdommerkurset.

Kursavgiften på kr. 350 faktureres klubbene i ettertid.

Vi om at klubbene markedsfører dette spesielle tilbudet overfor spillere, trenere og ledere i klubben, samt andre som dere mener dette vil passe for.

I tillegg til dette spesielle \"voksendommerkurset\" 07.03.09 har vi flere rekrutteringsdommerkurs fram mot sesongstart:

14.02 Nordkjosbotn
14.02 Bardufoss
28.02 Tromsø
14.03 Lyngseidet

Det er selvsagt plass for \"voksne\" dommere også på disse andre kursene, og vi skal ikke \"nekte\" folk under 25 år å delta på \"voksenkurset\".


Med hilsen
Troms Fotballkrets
Jo Are Vik