Etter noen år der jentefotballen på kretsnivå har ligget nede i sone Nord Troms. Har vi endelig fått til et trenerteam bestående av Janne fra Furuflaten , Reidar fra Lyngen Karnes som hjelpetrenere og Raymond som hovedtrener. I tillegg har vi med oss Morten Kampevold fra kretsen. Han jobber som spilleutvikler. Til økta i dag var det først og fremst viktig å komme igang igjen med aktivitet for jentene. Etter ca 20 miln med oppvarming,dreide det nmeste seg om spill. Vi hadde delt opp i 4 lag der vi hadde to lag som var blandet mellom 97 og 98, og to lag blandet med 98-99 Trenerteamet hadde som fokus å kartlegge spillere for denne samlinga skal danne grunnlaget for sonelaget framover som blir bestående av ca 22 spillere. Jentene viste fram god innsats og godt humør. Noen hadde nok litt høye skuldre under samlinga,og følte kanskje at de hadde mer og vise fram. Men hele settinga gjør det litt spennende. Men alt i alt var vi godt fornøyd med dagen på Storslett. Skjervøy hadde med 4 spillere til samlinga: Marte, Melissa. Victoria og Kristine. Stine hadde meldt forfall.