To viktige endringer er innført foran sesongen 2013.

1. Frisoneprinsippet i 5'er fotball

Ved igangsetting fra keeper etter dødball (dømt målspark), skal det forsvarende lag være bak banens midtlinje. Det forsvarende lag kan først bevege seg over midtlinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeper. Brudd på regelen fører til ny igangsetting. Keeper kan ikke slå pasning over banens midtlinje i disse situasjonene.

I 2013 praktiserer vi altså dette i femmerfotball (6-10 år), men frisoneprinsippet kan gjerne også brukes sjuerfotball (11-12 år) dersom lagene og dommeren avtaler dette på Fair play-møtet før kampen.

2. Fair Play møte

Hjemmelagets trener (eller klubbens kampvert) tar før kampen initiativet til et Fair play-møte mellom trenene og dommeren. Fair play-møtet kan avholdes i garderoben, på sidelinjen, eller der det er praktisk best å gjennomføre dette.

Gå gjennom disse punktene på møtet, og gjør tydelige avtaler:

Spillet:

  1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanderens keeper (frisoneprinsippet i femmerfotball).
  2. Utspillsregelen skal benyttes (ikke sparke/kaste over midtbanen).
  3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.
  4. Hvilke virkemidler vi skal benytte dersom kampen blir ujevn (sette inn ekstra spiller eller andre måter).

Rammene:

  1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
  2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
  3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
  4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner

Selv om det er spilleregler og klare retningslinjer også for barnefotballen, vil Fair play-møtet kunne være en arena der det kan avtales fleksibiltet og fornuftige løsninger som ivaretar Fair play og jevnbyrdighet i den aktuelle kampen.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

 

I tillegg er det kommet en liten endring for å gjøre kamper enda jevnere. Tidligere satt vi inn en ekstra spiller når man lå under med 5 mål. Fra sesongen 2013 kan man sette inn ekstra spiller når man havner under med 4 mål. Dette gjelder barnefotball.