Per Ravn omdal med følge tilbringte hele dagen i nord-troms, med besøk i kåfjord, Nordreisa, her på Skjervøy og ikke minst besøkte han Bakkeby IK, som ble tildelt årets Fair Play pris for 2008. Vi gratulerer!

Her på Skjervøy fikk vi ca en times tid sammens med følget fra krets og forbund. Tiden ble brukt til å orientere om utviklingen på Skjervøy, både på anleggsfronten og på aktivitetsbiten. Han ble meget imponert over at vår øya kan skilte til at ca 80% av barn og unge driver med Fotball. Vi er et eksempel til etterfølge. Likevel var han litt kritisk til hvorfor vi ikke kunne legge til rette for fotball også på vinterstid, så kanskje vil vi få se en dreining mot den retningene de kommende årene.
Videre mente Omdal at en storhall nok kunne være på sin plass, strategisk plassert mellom Tromsø og Alta som vi er.
Vi fikk en innføring i hva som kreves for at vi skal kunne fortsette å fostre opp gode spillere fra Skjervøy som kan klare å ta stegene videre opp i systemet og kanskje ut av landet. Selv på den korte tiden vi fikk til rådighet så kom det mange nye impulser frem, og noen gode røverhistorier ble servert fra begge kanter.
Da Omdal spurte hvor gammel klubben var så svarte Svein Mikalsen at den var like gammel som han, 80 år til neste år. Da svarte Per R.Omdal at "du er nå ikke 80 år du?!?!"

Svein var sammens med Eilif Johansen spesielt invitert til møtet. Begge for sin lange historie innenfor idretten lokalt. I krets og forbund regner man Eilif som 7er-fotballens far. Ei lang historie, men Eilif var i sin tid en av dem som talte varmest for å få til en ordning hvor man kunne stille 7er lag i seriespill. I dag er det helt utenkelig at man IKKE skulle kunne stille emd 7er-lag, både innen barne- og voksenfotball.

Til stede fra SIK Fotball var undertegnede, Rune Arild, Tommy Nilsen, Tove Moen. Fra Skjervøy Kommune stilte Torleif Nordfjern.

Vi er svært takknemlig for at Per Ravn Omdal med sitt følge ville ta turen ut til oss for å se og høre litt om hvordan det er å drive med idrett på Skjervøy.