Av Øystein

Tirsdagsøkta var jogging for hele stallen - dvs. både på Skjervøy, i Reisa, i Tromsø og i Kvænangsbotn(!) hvor Daniel jobber om dagen.

Roar ledet an til en tidlig tur til Trollet, Skjervøys nesthøyeste topp. Før vi kom til skytterbanen trekte vår solide stopper Olsen inn årene. I den porøse snøen ble 100kg mye å trekke med seg, dermed tok han seg en tur langs asfalten i stedet.

For de øvrige; Lennart, Pål, Øystein, Øyvind og juniorene Truls, Jostein, Nils-Arne og Espen ble turen opp en fin kraftanstrengelse som medførte kalde tær. Kyllingene, som enkelte kaller juniorene, fikk prøvd seg på god gammeldags SIK-anstrengelse og pustet tungt da de kom halsende etter de etablerte a-spillerne. Det er slik unggutta skjønner hva som kreves for å bli menn! Skal nevnes at de jobber godt og tar stadige skritt.

På vei ned fikk vi setta fart i djupsnøen, noe som medførte endel knall og fall. Da vi var nede igjen var alle like hele.

Vel nede kunne vi avslutte økta med en runde historiestubber med de anleggsansvarlige som hadde montert nett på 7'ermål og nedenfor banen. SIK-nett vil gi en honnør til disse som gjør en uvurdelig jobb for klubben!!