'
Av Øystein

Da det nyeste klubbhuset til SIK(HV-bygget) ble satt opp var det etter avtale med Heimevernet, der man disponerte huset sammen. Senere har forsvaret solgt seg ut av bygget og vi disponerer bygget i sin helhet.

I den ene garasjen står en kasuna som har vært benyttet til trygg oppbevaring av bl.a. våpen. Denne har SIK vært i dialog med Forsvaret om å få ut av garasjen og det ble i dag underskrevet en avtale som gjør at klubben eier kasunaen.

Dermed er det sannsynlig at den solide kasunaen blir lagt ut for salg på det private marked. Kasunaen holder alle krav til oppbevaring av våpen og sprengstoff, den veier i overkant av 12 tonn og inneholder et aggregat som gjør at man kan holde en konstant luftfuktighet inni for best mulig bevaring av våpen.

Om noen skulle være nysgjerrig så kan klubben kontaktes på mail (skjervoyik@hotmail.com) eller på tlf. 97083035 (Øystein).

På bildet ser vi kaptein i forsvaret, Jonn Bø overrekke nøkkelen til Øystein Skallebø. Kasunaen i bakgrunnen til venstre.