www.skjervoyik.no

Omberammet kamp!

Etter terminlista skulle neste kamp være Senja 2 borte kommende mandag.

Kampen er omberammet:

Senja 2 kommer til Skjervøy kommende lørdag, 9. juni klokka 14.00!!

Publisert