Som tidligere annonsert så vil vi i år ha 2 hovedsamarbeidspartnere. Den ene e sparebank1 Nord-Norge, den andre e akkurat blitt klar; Coop Prix!
Vi er veldig glad for å få i havn denne avtalen.
Til gjengjeld så skal vi stille mannsterk på 2 varetellinge i året, samt hjelpe til med evt andre "happeninger" kor det kan være naturlig å bruke spillera/ledera/trenera.
Vi e svært fornøyd med denne avtalen som nok er god for begge parter. Med dette håper vi å vise at SIK Seniorfotballen er en god samarbeidspartner.

Helt fantastisk at lokalt næringsliv kan være med å bidra. Så vår oppfordring til alle lesere av SIK-nett; Bruk det lokale næringslivet!!!!