Av Øystein

På kveldens årsmøte som ble arrangert på CaféCafé ble Øyvind Pedersen ansatt i klubben. Øyvind skal være med i trenerteamet og ha tilholdssted i Tromsø. Ved siden av trenerrollen skal han også spille og vil tilføre laget mye med sin rutine. 29-åringen tok sist høst C-trenerkurs og vil bli et viktig tilskudd med sin brede bakgrunn fra flere klubber på høyere nivå. Øyvind er ekte SIK-gutt og har vært den naturlige kapteinen helt siden aldersbestemt nivå. Se bildet av SIK's lillegutter anno 1991 som har tatt medalje i Nord-Norge Cup og jubler! Her er dagens trenere Øyvind(som kaptein) og Øystein, samt  dagens stopperkjempe Ronny Olsen og tidligere a-lagsspiller(og kommende?;)) Tor Magne Oppheim(delvis tildekt på bildet) på samme lag. Tidligere SIK-spiller Roger Bjørvik (Johansen) er også på dette laget.

Det nye trenerteamet blir da bestående av den gamle stopperkjempen Jim Thomassen som leder Skjervøygruppa, mens Øyvind blir å være i Tromsø og lede den gruppa sammen med Øystein Skallebø.

Øyvind er for tiden i Sentral-Amerika på ferie og vil være tilbake i neste uke, og da tilslutte seg laget for fullt.

Arnt-Hugo Sørensen ble valgt til ny leder i fotballgruppa. Ellers består Kristian Bakke Jr, Bjørnar Høyer og Peder André Amundsen fra fjorårets styre slik at ledelsen i klubben har en fin kontinuitet. Styret i 2008 ser slik ut:

Arnt-Hugo Sørensen - leder
Peder-André Amundsen - nestleder
Kristian Bakke jr. - sportslig leder
Bjørnar Høyer - anleggsansvarlig
Vegar Ballovarre - dommeransvarlig
Tove Moen er aldersbestemt fotballs representant

Daglig leder kunne for året som er gått presentere en økonomi med fine tall. Et årsresultat på vel 165 000,- med positivt fortegn gjør at en del gammel skyld er betalt og for første gang på mange år kan vi vise regnskap med egenkapital som ikke står med røde tall. Budsjett for 2007 regnet med et overskudd på 110 000, og et lavt utgiftsnivå gjør at vi kommer bedre ut enn antatt. Neste års budsjett er regulert litt opp på både inntekts- og utgiftssiden, men ikke radikalt.

Ordningen med daglig leder skal fortsette i fotballgruppa, da i redusert stilling. Ansettelsen har vist seg å være lønnsom med bakgrunn i året som er gått. Øyvind Pedersen skal i 2008 inn å bistå daglig leder med noen administrative oppgaver.

At vi går en spennende sesong i møte er det liten tvil om!