'
Geir, Tore og Tommy (m/assistanse fra Raymond) planlegger ei ny treningsøkt.

 

Trenerkurs C-lisens del 2:
Denne helga har Troms Fotballkrets og Skjervøy IK arrangert del 2 av C-lisens trenerkurset i fotball. Bjørn Helge Pedersen var instruktør med god assistanse av Raymond Fredriksen. Kurset ble avholdt på ungdomsskolen og i idrettshallen. Skjervøy IK takker ledelsen på ungdomsskolen for lånet av kantina.

 

Selve kurset er på 20 timer og rettet mot barnefotballen og årsklassen 9-10 år. De ulike modulene i kurset er;

 

1. Treneren som endel av klubben

2. Fotballens egenart og læring

3. Mestring kontra resultat

4. Spillets ide under spill og i kamp

5. Keepertrenerkurs del 1

Til hver av disse modulene er det 90 min teori og 90 min praktisk økt.

 

Gjennomføringen av kurset gikk bra. Det var opprinnelig 14 deltakere påmeldt. Av ulike årsaker ble det endel forfall og 9 stk møtte opp og gjennomførte kurset. Disse 9 gjorde en flott jobb og deltok 100% på alle delene. Vi håper at alle kursdeltakerne hadde godt utbytte av helga og at det gir inspirasjon til videre trenerarbeid i klubben. Objekter til kurset var gutter og jenter i alderen 8-11 år. Vi takker alle deltakerne for god innsats.

 

Med helgas kurs har Skjervøy IK (og TFK) stått som arrangør for delkurs 1 og 2 i Trener C-lisens kurset i løpet av våren og høsten 2012. Da gjenstår altså delkurs 3 og 4 for å få fullført hele C- lisenskurset. Vi håper fleire av deltakerne kan tenke seg å delta på de to gjenstående delkursene. Dermed kan vi som klubb stå bedre rustet til å ta imot øyas unge fotballhåp og legge til rette for en god læringsarena og et trivelig miljø.

 

Hilsen Bjørn Helge Pedersen

 

 

'
Deltagerne fra venstre; Petter Henriksen, Stian Ryslett (Tromsø IL), Lars Tyldum, Vegar Henriksen, Tommy Nilsen, Geir Helgesen, Tore Pedersen, Erlend Pedersen, Steffen Larsen og Raymond Fredriksen. Og en gjeng flotte fotballunger!!!