'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye styret består av følgende personer:

  • Bjørnar Johansen, sportslig leder
  • Vidar Langeland, økonomi og marked
  • Peder Andre Amundsen, nestleder
  • Robert Wilhelmsen, styremedlem
  • Øystein Skallebø, leder

Peder Andre er eksponenten for kontinuitet, og vi er meget glade for at han bidrar i fortsettelsen. Resten av styret er nytt, med to personer(Øystein og Bjørnar) som har hatt verv i fotballgruppa tidligere, sammen med Vidar og Robert som ikke tidligere har hatt styreverv i fotballgruppa. Alle som kjenner SIK vet imidlertid at Robert en gang var svært lovende med spillerdrakt tredd på skuldrene.

20 fremmøtte på årsmøtet i går kveld er et oppmøte man må være fornøyd med. Der fikk vi presentert et foreløpig regnskap som er positivt. Underskuddet fra 2009 er betalt og om man ser bort fra dette skal årets regnskap ende nogen lunde i balanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivt for SIK er det også at Bjørn Helge Pedersen og Bjørn Nilsen påtar seg ansvaret med å lage en sportsplan/opplæringsplan for SIK-fotballen. Denne skal danne en rød tråd for hvordan klubben ønsker å fremstå allerede fra aldersbestemt nivå. Arne Nilsen, som er trener for småguttelaget, var tilstede på årsmøtet og uttrykte glede over at dette arbeidet skulle settes i gang.

Anlegg var også diskutert. En uttalelse fra årsmøtet støtter plan for idrett og fysiske aktiviteter i Skjervøy Kommune, der ny kunstgressbane er øverst på prioriteringslista med byggestart i 2011. Videre må prosessene med å systematisere arbeidet rundt bygging av flerbrukshall på Skjervøy settes i gang.

PS! Det er ikke på plass trener for 2011, men det jobbes med saken!