'

Politiattest for tillitsverv i SIK

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

 Trenere og oppmenn som ikke har attesten, må skaffe seg denne før de påtar seg oppgaver i SIK.

 Du kommer til søknadsskjemaene ved å klikke på følgende link : www.idrett.no/tema/politiattest

Rutinene for behandling av søknader om politiattester i SIK er under endring.

Spørsmål ang . attesten rettes til Silja Karlsen, tlf. 906 33 595.