Rådmannen har kommet med forslag som innebærer kutt i rammetimer på grunnskolen og nedleggelse av ungdomsklubben fra 01.01.12. Ungdomsklubben er tidligere vedtatt nedlagt et år senere enn i denne innstillingen. "Det vil svi uansett, når man må gjøre slike kutt. Enten er man for eller imot ny bane!", uttalte en sterk og tydelig Reidar Mæland.

De fleste ønsker oppstart i år, med unntak av to partier som foreslår utsettelsen.

Dermed venter et knippe SIK-folk på podiet til kommunestyret har tatt sin avgjørelse.

NB! Ordfører Roy Waage er inhabil i denne saken grunnet sitt lederverv i Hovedlaget.