Hensikten med møte er å løfte opp interessen for fotballen på øya. Seniorgruppa er nede i en bølgedal og ønsker å komme seg opp til de høye fjellene igjen. Møtet vil bli ledet av Bjørn Helge Pedersen. I tillegg vil flere personer være med å bidra rundt møtet.
Spillere, trenere, styre, og andre aktører rundt A-laget vil være med på møtet.

Men vi håper at så mange som mulig møter opp. Har du interesse for fotballen på Skjervøy ser vi veldig gjerne at du stiller opp. Vi ønsker med dette møtet å få opp interessen for fotballen opp igjen og hva som må gjøres for å få dette til. i tillegg vil det handle om å få opp gutsen, innsatsen og oppmøte på treningsfeltet. Det er jo tross alt der grunnlaget legges.

Vi sees!!!