Melo har nå fått papirer som gjør at han vil få oppholdstillatelse i Norge, nokka som er et krav for at han skal kunne bli spilleberettiget. Nå er resten opp til byråkratiet om hvor lang tid det vil ta før han blir spilleklar. Vi håper at dette skal ordne seg til 2.mai når Fløya kommer til Skjervøy.Når papirene har gått igjennom UD sitt system så er det rett inn til det internasjonale fotballforbundet. Fra våre kilder i forbundet sies det at det rumenske forbundet er et system hvor slike ting ofte går fort og smertefritt.

Melo er en spiller som ikke kommer til å koste oss noe. Hannes kvaliteter er allerede lagt merke til utenfor øyas grenser. Vi har store forventninger til hannes bidrag på banen, dette er tross alt en spiller som ikke har gjort noe annet i sitt yrkesaktive liv enn å spille fotball for klubben Mechel Campia Turzii.
Melo er en klassespiller som blir en attraksjon og som nok kommer til å få mange av de stemmene som blir sendt til vår webkonto for å stemme frem banens beste SIK-gutt.

vi vil takke for det bidraget og den jobben Dan på cafè Chirstina har gjort for oss i denne saken, både som tolk og som den som nok fikk Melo til å komme til Skjervøy. Vi er evig takknemlig :)