'

Det arbeidet som først skal gjøres,og som nå er i gang, er jobben med å drenere rundt banen. Dette for å lede vann unna banen - om noen var i tvil.

Når kummer og rør er i bakken vil arbeidet med baneprofilen tilta.

Mange trakk et gledens smil over maskinene som var på stadion i dag. Arbeidet er i gang igjen!