Målsponsingen ble sparket i gang under nattsendingen den 8. april, og ble møtt med en formidabelt god mottakelse.
 
Her er lista over hvem som har skrevet seg på:

 - Robert Wilhelmsen
- Øystein Skallebø
- Jørgen Pedersen
- Marius Johansen
- Britt Mikalsen
- Knut Arne Mikalsen
- Solveig Hansen
- Solveig Larsen
- Roy Waage 50 kr
- Odd-Roar Johannessen
- Stein Tommy Høyer
- Kristian Bakke fram til ferien
- Linda Høyer fram til ferien
- Bjørnar Johansen
- Vidar Langeland
- Peder Andre Amundsen
- Kjell Hugo Henriksen
- Håkon Henriksen
- Ole Johan Henriksen
- Are Klevstad
- Sparebank1 Nord Norge 50 kr
- Sporten Skjervøy 30 kr
- Svein Johansen 
- Eilif Johansen
 
Hvis det ikke står noe beløp så er det 10 kr pr mål.

 
Følgende personer er utfordret:

- Team Langfjord er utfordret av Bjørnar Johansen
- Hans Tore Larsen av Ole Johan Henriksen
- Petter Henriksen av Kjell Hugo Henriksen
- Tordis Solberg av Håkon Henriksen
- Bjørn Nilsen av Britt Mikalsen
- Svein Mikalsen av Are Klevstad
- Svein Arntzen av Are Klevstad
- Yngve Paulsen av Vidar Langeland
- Proffrent As av Sport'n Skjervøy AS
- Frode Schultz av Roy Waage
- Asbjørn Kristiansen av Roy Waage
- Alle barnehagearbeidere av Peder Andre Amundsen
- Alle Leeds-supportere av Peder Andre Amundsen
- Alle i klubben til ho Solveig Larsen av Solveig Larsen
- Alle bedrifter i Varehuset Skjervøy av Sparebank1 Nord-Norge
- Arnt Hugo Sørensen av Svein Johansen
 
 
Ønsker du å ta utfordringen og utfordre flere? Skriv deg på under, eller mail til oystein_sk@hotmail.com