Flesteparten av de som betaler for scoringer på stadion bor like i nærheten!

Her er øya delt inn i tre deler:
* Nordøya inkluderer stadionnære områder og stopper ved Verftsveien.
* Sentrum og Vågen
* Vågdalen og Spellemannsdalen.

I tillegg er det noen som har adresse på andre siden av brua.

Som bildet viser er det 19 betalende nord på øya. Det gjenstår da 9 stk som har skrevet avtale med klubben. I sentrum og vågen har 14 betalt, mens det gjenstår 4 stk. I dalen og i hollendervika har vi mottatt 6 betalende, og 4 gjenstår. Utenfor øya er det 4 stk som har betalt, og det gjenstår like mange - 4 stk!

Målsponsing har vært en suksess for SIK fotballgruppa. Vi er det laget som scorer mest mål i divisjonen. Med hele 80 mål til nå er har vi mer enn doblet antallet til ferien. Da vi tok fotballferie var det scoret 38 mål.

Vi satser på at det blir flere scoringer før vi gir oss denne sesongen. Også håper vi at alle som skrev seg på målsponsing i vår holder avtalen og bidrar med kjærkomne kroner i klubbkassa.