Legg merke til at skiltet som Liverbirds har fått produsert ikke består av klubbens offisielle logo. Dette er fordi LFC har opphavsrett til logoen, mens fuglen, Liver bird, eies av Liverpool by og er ikke ulovlig for slik bruk.

Det oppfordres derfor til at supportere som ønsker å få trykket opp skilt for sitt lag sjekker med opphavsrett til logo o.l. Skjervøy IK påtar seg ikke ansvar for ulovlig bruk av klubblogoer.

Vi vil litt senere legge ut bilde av Liverbirds skilt!

Ønsker du å ta ansvar for din klubb? Meld her og be likesinnede kontakte deg!