'

Hjørnesteinsbedriften Lerøy Aurora AS har vært vår hovedsponsor de to siste sesongene. Som kystklubb er vi stolte av å presentere en ny toårsavtale med havbruksaktøren!

Avtalen er prestasjonrettet, og vil øke i verdi om vi rykker opp etter kommende sesong.

Lerøy Aurora har vært en solid bidragsyter til frivillige lag og organisasjoner helt siden de etablerte seg på øya. Ikke minst har Skjervøy IK mottatt verdifull støtte! Neste sesong spiller vi på Lerøy stadion - og fortsatt med Lerøy Aurora på brystet.