De som ønsker å leie lokalene på klubbhuset til neste års konfirmasjon, kan sende søknad til:

Skjervøy Idrettsklubb

Strandveien 40A

9180 Skjervøy

Merk: leie av klubbhus.

Tildeling skjer ved loddtrekning der medlemmer av klubben prioriteres. Søknaden må være klubben i hende innen den 31. desember 2013.